ქეი® სადეზინფექციო საშუალება (200_პაკეტი)
კეი kay NO-THAW freezer/cooler
კეი გრაფიტის მოსაშორებელი Kay
კეი ვეგი ვოში kay Vegi
კეი მეტჩაფ სისტემი kay MatchUp
კეი მოჭიქული იატაკის საწმენდი საშუალება"Kay
კეი სიზლი kay Sizzle Plus Heat
კეი ზედაპირების საწმენდი Kay Multi-Surfaces & Glass Cleaner
კეი ოვენ კლინერი  kay Oven Cleaner
კეი სურფეის სანიტაიზერი  "Kay Surface Sanitizer"
კეი ცხიმიანი ზედაპირის საწმენდიKay Heavy Duty Degreaser
კეი დაზლი  "Kay Dazzle Cleaner & Polish"
კეი რესტრუმ კლინერი   "Kay Restroom Cleaner"
კეი-5 სანიტაიზერი  "Kay -5  Sanitizer"
კეი®_ქლორის_შემცველობის ტესტი (2_ფლაკონი, 200_ტესტი)
მეოთხეული ნაერთის ტესტი Hyrdion Papers