ვიპალლ® 7190 სამზარეულოს ქაღალდი, რულონი
ვიპალლ® 7200 საწარმოო დანიშნულების_რულონი L20
ვიპალლ® 7300 საწარმოო დანიშნულების_რულონი L30
კიმბერლი_კლარკ® 6140 უნიტაზზე დასაფენი ქაღალდი
კლინექსი® 6771 ქაღალდის პირსახოცი
კლინექსი® 8408 ტუალეტის ქაღალდი, დაჭრილი
კლინექსი® 8409 ტუალეტის ქაღალდი, დაჭრილი
კლინექსი® 8515 ტუალეტის ქაღალდი, რულონი
სკოტ® 6667 ქაღალდის პირსახოცი, რულონი
სკოტ® 6668 ქაღალდის პირსახოცი, რულონი
სკოტ® 6689 ქაღალდის პირსახოცი
სკოტ® 8512 ტუალეტის ქაღალდი, რულონი
სკოტ® 9820 სუფრის ხელსახოცი, მეგაკარტრიჯი