კონტაქტი
გაგზავნა
მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119. წერეთლის გამზ. 115ა

ტელეფონი: (+995.32) 2 35 52 67 
ტელეფონი/ფაქსი: (+995.32) 2 35 52 68

ელ-ფოსტა:  admin@gisi.ge