კლინგუარდ® 8134 V10 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8135 V20 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8137 V20 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8138 V20 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8149 V30 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8154 V40 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8155 V40 - სათვალე,
კლინგუარდ® 8240227-ხელთათმანი, ნიტრილის, შავ/ლურ. (9)
კლინგუარდ® 8240228-ხელთათმანი, ნიტრილის, შავ/ლურ. (10)
კლინგუარდ® 8240229-ხელთათმანი, ნიტრილის, შავ/ლურ. (11)
კლინგუარდ® 9567040-კომბინიზონი A 10 -
კლინგუარდ® 9568040კომბინიზონიA 10 -
კლინგუარდ® 9743301 G 60 -
კლინგუარდ® 9743401 G 60 -
კლინგუარდ® 9769-კომბინიზონი ქიმიკატებისგან დაცვისთვის, ყვითელი
კლინგუარდ® 9791-კომბინიზონი ქიმიკატებისგან დაცვისთვის, თეთრი