ბიუბჰენი® ზეთიანი ხელსახოცები, 72_ფურცელი
ბიუბჰენი® სველი ხელსახოცი "კომფორტი", 72_ფურცელი