კლინექსი® 8437 ტუალეტის ქაღალდი, რულონი
კლინექსი® 8834 მაგიდის ხელსახოცი, კუბი
კლინექსი® 8835 მაგიდის ხელსახოცი
კლინექსი® 8836 მაგიდის ხელსახოცი, შემავსებელი
სკოტ® 8550 ტუალეტის ქაღალდი, რულონი
სკოტ® 8837 მაგიდის ხელსახოცი