ჰელო ლედი®_ულტრა ნორმალი, 4წვ. 10_ცალი
ჰელო ლედი®_ულტრა ნორმალი, 4წვ. 20_ცალი
ჰელო ლედი®_ულტრა სუპერი, 5წვ. 8_ცალი
ჰელო ლედი®_ულტრა ღამის, 6წვ. 7_ცალი