უნო® ქაღალდი_8 მ, საკვები_პროდუქტების გამოსაცხობად
უნო® ცელოფანი_20 მ, საკვები_პროდუქტების შესანახად
უნო®_ფოლგა_10 მ, საკვები_პროდუქტების მოსამზადებლად
უნო®_ფოლგა_20 მ, საკვები_პროდუქტების მოსამზადებლად
უნო®_ფოლგა_30 მ, საკვები_პროდუქტების მოსამზადებლად